فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 102 قانون اساسي
1396/7/22 شنبه
 
اصل يكصد و دوم:
شوراي عالي استان‌ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح‌هايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرح‌ها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
 
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان؛
بررسی اصل يكصد و دوم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.