فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 93 قانون اساسي
1397/10/3 دوشنبه
 
اصل نود و سوم:
مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان.
 
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان؛
بررسی اصل نود و سوم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.