فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 92 قانون اساسي
1397/9/26 دوشنبه
 
اصل نود و دوم:
اعضاي شوراي نگهبان براي مدت شش سال انتخاب مي‌شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمي از اعضاي هر گروه به قيد قرعه تغيير مي‌يابند و اعضاي تازه‌اي به جاي آنها انتخاب مي‌شوند.
 
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان؛
بررسی اصل نود و دوم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.