فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 84 قانون اساسي
1397/5/23 سه‌شنبه
 
اصل هشتاد و چهارم:
 
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد.

 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان؛
بررسي اصل هشتاد و چهارم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.