فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 81 قانون اساسي
1396/5/11 چهارشنبه
 
اصل هشتاد و يكم:

دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.
 
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان
بررسی اصل هشتاد و يكم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.