فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 76 قانون اساسي
1396/4/13 سه‌شنبه
 
اصل هفتاد و ششم :

مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل هفتاد و ششم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.