فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 140 قانون اساسي
1394/8/18 دوشنبه
 

اصل يكصد و چهلم:
رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام ميشود.

 
اصول قانون اساسي در پرتو  نظرات شوراي نگهبان
 بررسي اصل يكصد و چهلم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.