فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 74 قانون اساسي
1396/2/31 يكشنبه
 

اصل هفتاد و چهارم:

لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم ميشود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است..
 
اصول قانون اساسي در پرتو  نظرات شوراي نگهبان
 بررسي اصل هفتاد و چهارم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.