فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 130 قانون اساسي
1394/8/18 دوشنبه

اصل يكصد و سي ام:

رئيس جمهور استعفاي خود را به رهبر تقديم ميكند و تا زماني كه استعفاي او پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه ميدهد.


اصول قانون اساسي در پرتو  نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل يكصد و سي ام

کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.