فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 126 قانون اساسي
1394/8/18 دوشنبه


اصل يكصد و بيست و ششم:

رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.اصول قانون اساسي در پرتو  نظرات شوراي نگهبان
 بررسي اصل يكصد و بيست و ششم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.