فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 72 قانون اساسي
1396/2/25 دوشنبه
 
اصل هفتاد و دوم:

مجلس شوراي اسلامي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است.
 
اصول قانون اساسي در پرتو  نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل هفتاد و دوم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.