فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
راهنماي پرونده اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1394/8/8 جمعه

1- گزارش سلسله جلسات بازخواني مشروح مذاكرات قانون اساسي
اين گزارشات ثمره‌ي جلسات هفتگي و مستمر پژوهشگران پژوهشكده شوراي نگهبان مي‌باشد كه به منظور بررسي و تتبع در مباني و رويكردهاي قانونگذار اساسي، استخراج نظرات در موافقت يا مخالفت با اصول قانون اساسي و بررسي مباني و ادله‌ي آنها، طرح سؤالات حقوقي پيرامون اصول و ارتباط اصول قانون اساسي با يكديگر، يافتن خلأهاي احتمالي موجود در قانون اساسي و در نهايت ارائه پيشنهادات جهت رفع ابهامات و نواقص آن برگزار مي‌شود. تمامي اعضا قبل از تشكيل جلسه، مشروح مذاكرات تصويب اصول مربوطه و ساير منابع مرتبط را مطالعه كرده و نتايج مطالعات خويش را به همراه ديدگاه‌هاي خود در جلسه مطرح كرده و نظرات خود را در مورد نكات سايرين نيز بيان مي‌نمايند. از اين طريق، مجموعه نظرات اعضا مورد نقد و ارزيابي جمعي قرار مي‌گيرد. مجموعه‌ي پيش رو، جمع‌بندي مدون نكات، برداشت‌ها، سؤالات و پيشنهادات اصلاحي و نيز موضوعات قابل پژوهشي است كه اعضاي اين جلسات ارائه كرده‌اند. اين مجموعه مي‌تواند نظرات و ديدگاه‌هاي مختلف در مورد هر يك از اصول قانون اساسي را نشان داده و منبعي غني براي پژوهشگران عرصه‌ي حقوق اساسي به‌شمار رود.

2- مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران
يكي از برنامه‌هاي مستمر پژوهشكده شوراي نگهبان، برگزاري سلسله جلساتي است كه با حضور آيت‌الله عباس كعبي تشكيل مي‌گردد. ايشان در اين جلسات به تحليل فقهي-كلامي اصول و مباني هريك از اصول قانون اساسي به عنوان سندي بنيادين براي نظام مكتبي جمهوري اسلامي مي‌پردازند و به سؤالات و ابهامات علمي پژوهشگران پاسخ مي‌دهند. جمعي از پژوهشگران، مطالب مطرح‌شده در اين جلسات را به‌صورت منظم دسته‌بندي كرده و در ابعاد قرآني و روايي، ارجاع به كتب و ساير منابع مستندسازي نموده و به تفكيك هر اصل قانون اساسي به جامعه‌ي علمي ارائه نموده‌اند. اين مجموعه مي‌تواند نگاه روشني را در مورد مباني فقهي نظام جمهوري اسلامي ايران به خوانندگان ارائه نمايد.

3- شرح مبسوط اصول قانون اساسي
هريك از اصول قانون اساسي از ابعاد مختلف قابل بررسي و تحليل است: تاريخچه و روند تدوين،‌ مباني فقهي و حقوقي، شرح واژگان،‌ مطالعه تطبيقي، اسناد قانوني داخلي و بين‌المللي ذيربط، نظرات شوراي نگهبان، چالش‌هاي عملي و ساختاري اجراي اصل و مسائلي از اين قبيل. از اين‌رو هر اصل قانون اساسي مي‌تواند به صورت مستقل مورد كنكاش قرار گيرد و موضوع نوشتاري جداگانه را به خود اختصاص دهد. پس از اولويت‌بندي ميان اصول قانون اساسي، نگارش مقاله مربوط به هر اصل به يكي از پژوهشگران واگذار شده و مقاله نگاشته‌شده براي ساير پژوهشگران ارسال مي‌شود تا به نقد و ارزيابي آن مبادرت ورزند. نويسنده مقاله نيز نقدهاي واصله را بررسي كرده و در صورت پذيرش، آنها را در متن اعمال مي‌نمايد و نهايتاً در جلسه‌اي با حضور آقاي دكتر عباسعلي كدخدايي و ساير پژوهشگران، در مورد آن تبادل نظر مي‌شود. نويسنده در نهايت با توجه به نكات مطروحه، متن نهايي مقاله را آماده مي‌كند. اين مجموعه مي‌تواند نگاه منسجمي را در مورد هريك از اصول قانون اساسي ارائه نمايد.

4- اصول قانون اساسي در پرتو نظريات شوراي نگهبان
شوراي نگهبان در نظرات مختلف خويش‌، به اصول مختلف قانون اساسي استناد مي‌كند. نظرات شوراي نگهبان شامل نظرات تفسيري، مشورتي، تذكرات،‌ پاسخ به استعلامات اشخاص و نظراتي است كه در خصوص مصوبات مجلس و اساسنامه‌هاي مصوب هيئت وزيران ارائه مي‌شود.
در اين مجموعه،‌ ذيل هريك از اصول قانون اساسي،‌ تمامي نظرات شوراي نگهبان مستند به آن اصل با دسته‌بندي مشخص و با ترتيب تاريخي منعكس شده است. اين مجموعه مي‌تواند بيانگر نگاه شوراي نگهبان به هريك از اصول قانون اساسي باشد.

کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.