فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 120 قانون اساسي
1394/4/7 يكشنبه

اصل صد و بيست:

هرگاه در فاصله ده روز پيش از رأي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند،انتخابات به مدت دو هفته به تأخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند ، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.

اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل يكصد و بيستم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.