فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 118 قانون اساسي
1394/4/7 يكشنبه

اصل صد و هجده:

مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم برعهده شوراي نگهبان است ولي قبل از تشكيل نخستين شوراي نگهبان برعهده انجمن نظارتي است كه قانون تعيين مي كند.

اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل يكصد و هجدهم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.