فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 68 قانون اساسي
1396/4/11 يكشنبه
 
اصل شصت و هشت:

در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رئيس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد ، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.


 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل شصت و هشتم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.