فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 65 قانون اساسي
1395/9/1 دوشنبه
 
اصل شصت و پنج:

پس از برگزاري انتخابات ، جلسات مجلس شوراي اسلامي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرح ها و لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد.


 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل شصت و پنجم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.