فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 62 قانون اساسي
1395/9/1 دوشنبه
 
اصل شصت و دو:

مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با رأي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد.

شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل شصت و دوم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.