فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 60 قانون اساسي
1396/9/27 دوشنبه

اصل شصتم:
اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده ، از طريق رئيس جمهور و وزرا است .  
 اصل سابق مصوب 1358: اعمال قوة مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً بر عهدة رهبري گذارده شده، از طريق رئيس‌جمهور و نخست‌وزير و وزراء است.  
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل شصتم
شرح مبسوط قانون اساسي؛ شرح اصل شصتم قانون اساسي
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.