فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 136 قانون اساسي
1394/4/6 شنبه
 
اصل صد و سي و شش:

رئيس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيأت وزيران تغيير نمايد بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.

 
اصول قانون اساسي در پرتو  نظرات شوراي نگهبان
 بررسي اصل يكصد و سي و ششم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.