فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 115 قانون اساسي
1394/4/3 چهارشنبه
 
اصل صد و پانزدهم:

رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد : ايراني الاصل ، تابع ايران ، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل يكصد و پانزدهم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.