فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 53 قانون اساسي
1397/3/23 چهارشنبه
 
اصل پنجاه و سوم:

كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه‌داري ‌كل متمركز مي‌شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام مي‌گيرد.
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل پنجاه و سه
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.