فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 52 قانون اساسي
1397/3/22 سه‌شنبه
 
اصل پنجاه و دوم:

بودجه سالانه كل‌ كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود ازطرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس ‌شوراي اسلامي تسليم مي‌گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع ‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل پنجاه و دو
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.