فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 51 قانون اساسي
1397/7/29 يكشنبه
 
اصل پنجاه و يكم:
هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب ‌قانون‌. موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب ‌قانون مشخص مي‌شود.
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل پنجاه و يكم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.