فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 48 قانون اساسي
1396/8/13 شنبه
 
اصل چهل و هشتم:
در بهره‌ برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان‌ استان ها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طوري‌ كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات‌ لازم در دسترس داشته باشد.
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل چهل و هشتم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.