فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 35 قانون اساسي
1396/3/16 سه‌شنبه
 
اصل سي و پنجم:

در همه دادگاه ها طرفين دعوا حق دارند براي خودوكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل سي و پنجم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.