فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 22 قانون اساسي
1395/7/5 دوشنبه
 
اصل بيست و دوم:

حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل بيست و دوم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.