فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 57 قانون اساسي
1395/2/25 شنبه
 
اصل پنجاه و هفت:
قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از:قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل پنجاه و هفتم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.