فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 122 قانون اساسي
1392/9/5 سه‌شنبه
 
اصل صد و بيست و دوم:
رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارددر برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است.
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل يكصد و بيست و دوم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.