فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
پرونده اصول قانون اساسی
1395/7/18 يكشنبهاصل 24 قانون اساسي
 
اصل بيست و چهارم:

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد. تفصيل آن را قانون معين مي كند.
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل بيست و چهارم
شرح مبسوط قانون اساسي؛ شرح اصل بيست و چهارم قانون اساسي
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.