فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
پيش ثبت‌نام انتخاب كنندگان و شيوه‌ي اجراي آن
1396/8/23 سه‌شنبه
مقدمه:
ثبت‌نام انتخاب‌كنندگان يكي از مهمترين موارد در فرآيند اجراي انتخابات است كه نهاد مجري انتخابات بايد به انجام آن بپردازد. مقصود از اين مسئله، جمع‌آوري و نگه‌داري اطلاعات هويتي آن دسته از شهرونداني است كه از شرايط لازم براي رأي‌دهي برخوردار هستند. اين اطلاعات بر روي فهرست‌هايي موسوم به فهرست‌هاي اسامي انتخاب‌كنندگان درج شده و شركت شهروندان در رأي‌دهي منوط به انجام چنين ثبت‌نامي است.
چنانچه ثبت‌نام رأي‌دهندگان در چارچوبي مطمئن و قابل اعتماد صورت پذيرد، اين تضمين به دست مي‌آيد كه فقط شهروندان داراي صلاحيت در رأي‌دهي شركت مي‌كنند و تقلب در انتخابات از طريق جعل هويت شهروندان يا رأي‌دهي چندباره كاهش مي‌يابد. بدين ترتيب، صحت و سلامت انتخابات افزايش يافته و نتايج انتخابات با پذيرش بيشتري از جانب شهروندان مواجه مي‌شود.

 
بيشتر
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.