فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

پرونده اصول قانون اساسی

اصل 166 قانون اساسي
1396/9/22 چهارشنبه
 
اصل يكصد و شصت و ششم:
احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است.
 
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان؛
بررسی اصل يكصد و شصت و ششم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.