فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

پرونده اصول قانون اساسی

اصل153 قانون اساسي
1396/9/19 يكشنبه
 
اصل يكصد و پنجاه و سوم:
هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد ممنوع است.
 
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان؛
بررسی اصل يكصد و پنجاه و سوم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.