فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

پرونده اصول قانون اساسی

اصل 147 قانون اساسي
1396/9/19 يكشنبه
 
اصل يكصد و چهل و هفتم:
دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد.
 
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان؛
بررسی اصل يكصد و چهل و هفتم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.