فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

پرونده اصول قانون اساسی

اصل 105 قانون اساسي
1396/7/22 شنبه
 
اصل يكصد و پنجم:
تصميمات شورا‌ها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.
 
اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان؛
بررسی اصل يكصد و پنجم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.