فارسي
EN
چند رسانه ای
تركيب، اوصاف و نحوه انتخاب اعضاي شوراي نگهبان (به زبان انگلیسی)
تركيب، اوصاف و نحوه انتخاب اعضاي شوراي نگهبان
شرایط اعضای شورای نگهبان و نحوه انتخاب آن‌ها(به زبان انگلیسی)
زبان،‌ خط،‌ تاریخ و پرچم رسمی کشور در قانون اساسی (اصول 15 تا 19 قانون اساسی)
برنامه « یه روز تازه» با حضور قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان
تیزر برگزاری نخستین دوره آموزشی با عنوان «مدرسه حقوق اساسی»
اعضای شورای نگهبان (ترکیب، اوصاف، شیوه انتخاب و دوره عضویت)
لزوم كنترل ورودي هاي ميدان سياست
قبول داشتن نظام، شرط لازم نمايندگي
شوراي نگهبان؛ مانع انحراف نظام
لزوم التزام همه به قانون
اگر شوراي نگهبان نبود، نظام به تدريج استحاله مي شد
در نظرگرفتن مصلحت نظام، در تصميم گيري ها
مجلس جايگاه انسان هاي صالح
جلوگيري از نفوذ افراد سوء استفاده گر به مجلس
قبول اشتباهات و اصلاح آنها
تبعيت از تصميمات شوراي نگهبان
تضعيف شوراي نگهبان، ضربه اي جبران ناپذير
بدون احراز صلاحيت، چيزي براي نظام باقي نمي ماند
لزوم احراز صلاحيت توسط شوراي نگهبان
123456789>>>
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.