فارسي
EN
چند رسانه ای
تركيب، اوصاف و نحوه انتخاب اعضاي شوراي نگهبان (به زبان انگلیسی)
تركيب، اوصاف و نحوه انتخاب اعضاي شوراي نگهبان
شرایط اعضای شورای نگهبان و نحوه انتخاب آن‌ها(به زبان انگلیسی)
زبان،‌ خط،‌ تاریخ و پرچم رسمی کشور در قانون اساسی (اصول 15 تا 19 قانون اساسی)
برنامه « یه روز تازه» با حضور قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان
تیزر برگزاری نخستین دوره آموزشی با عنوان «مدرسه حقوق اساسی»
اعضای شورای نگهبان (ترکیب، اوصاف، شیوه انتخاب و دوره عضویت)
لزوم كنترل ورودي هاي ميدان سياست
قبول داشتن نظام، شرط لازم نمايندگي
شوراي نگهبان؛ مانع انحراف نظام
لزوم التزام همه به قانون
اگر شوراي نگهبان نبود، نظام به تدريج استحاله مي شد
در نظرگرفتن مصلحت نظام، در تصميم گيري ها
مجلس جايگاه انسان هاي صالح
جلوگيري از نفوذ افراد سوء استفاده گر به مجلس
قبول اشتباهات و اصلاح آنها
تبعيت از تصميمات شوراي نگهبان
تضعيف شوراي نگهبان، ضربه اي جبران ناپذير
بدون احراز صلاحيت، چيزي براي نظام باقي نمي ماند
لزوم احراز صلاحيت توسط شوراي نگهبان
احراز صلاحيت، وظيفه شوراي نگهبان
صحت و سلامت احراز صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان رهبري توسط شوراي نگهبان
معناي تخريب شوراي نگهبان
تضمين حقانيت نظام توسط شوراي نگهبان
عدم تحمل اهانت به شوراي نگهبان
عدم تخريب شوراي نگهبان
ارزش و اعتبار نظر تفسيري شوراي نگهبان
پرهيز از حركت خطي و گروهي
جلوگيري از نفوذ فتنه گران به قدرت
حق الناس بودن راي مردم
حق الناس بودن راي مردم
خطرناك بودن تضعيف شوراي نگهبان
زير سوال نبردن نظر شوراي نگهبان
لزوم استصحاب صلاحيت
استصحاب كردن صلاحيت نامزد ها
ملاك حال افراد است
احراز صلاحيت؛ حق قانوني شوراي نگهبان
توجه به عدم تضييع حق اشخاص
افرادي وارد عرصه انتخابات شوند كه صلاحيت هاي مورد تاييد شوراي نگهبان را دارا باشند
مراد از احراز، احراز عرفي است و نه شرعي
اعتبار انتخابات، مشروط به نظارت شوراي نگهبان
احراز صلاحيت، ابزار جلوگيري از ورود افراد ناباب به اركان كشور
تشكيكي بودن معيار صلاحيت ها
ابراز نظر به صورت عالمانه و فني
توجه به ملاك هاي احراز صلاحيت در قانون
امين بودن شوراي نگهبان
عدم احراز صلاحيت، براي رد نامزد كافيست
ايجاد آرشيو جامع اطلاعات
ضايع نشدن حق افراد در بررسي صلاحيت ها
بود و نبود شوراي نگهبان به منزله بود و نبود نظام
تامين صحت نظام توسط شوراي نگهبان
لزوم قابل دفاع بودن نظارت، در محضر خدا
تاييد شوراي نگهبان
دخالت ندادن سلائق شخصي در نظارت
تاييد صلاحيت افراد فاقد صلاحيت موجب تضييع حق الناس است
انجام وظايف با رعايت دقت و عدل و انصاف
تدوين و انتشار استدلال هاي شوراي نگهبان
تشكيل مركز تحقيقات فقهي و حقوقي
شوراي نگهبان، مظهر و آينه اعتماد عمومي
تصويب قوانين مطابق نظرات شوراي نگهبان در مجلس شوراي اسلامي
دخالت ندادن سلايق شخصي و حب و بغض ها
تضمين شرعي بودن نظام توسط شوراي نگهبان
احراز صلاحيت داوطلبين؛ مصداق رعايت حق الناس
جنجال بر سر نظارت استصوابي براي نفوذ افراد مخالف نظام
تاييد شوراي نگهبان به منزله دارابودن حداقل صلاحيت ها
حق انتخاب شدن مانند ساير حقوق شهروندي نيست
جلوگيري از اهانت به شوراي نگهبان
شوراي نگهبان نمي گذارد كه دستگاه هاي كشور از قانون اساسي منحرف شوند
شوراي نگهبان، مسئول جلوگيري از ورود ناخالصي به نظام
شوراي نگهبان؛ مانع ورود ناخالصي ها به نظام
شوراي نگهبان؛ عماد ملت و دين و مايه آرامش مومنين
صد درصد اسلامي بودن قوانين
شوراي نگهبان يك مرجع علمي و تخصصي است نه سياسي
شوراي نگهبان سبب استحكام سازوكار انتخابات
ضرورت تشكيل مجمع مشورتي حقوقي
اهميت نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات
قانون گرايي وظيفه همه نامزد ها و مسئولين
لزوم استوار و قاطع بودن شوراي نگهبان در انجام وظيفه
تامين صحت نظام توسط شوراي نگهبان
لزوم تشكيل يك مركز پژوهشي قوي
معرفي افراد صالح به مردم توسط شوراي نگهبان
لزوم كنترل ورودي هاي ميدان سياست
نظارت بر رعايت اصول و مباني نظام توسط كانديداها در همه كشور ها
نظارت توسط نهادي خارج از دولت، موجب اطمينان از صحت انتخابات
نقش امام(ره) در حفظ شوراي نگهبان
تدوين استدلالات شوراي نگهبان
نمي شود هر كسي را مسلط به سرنوشت كشور كرد
سازوكارهاي انتخابات، اجازه تقلب نمي دهد
وظيفه اعضاي شوراي نگهبان جهت حفظ شورا
ويژگي هاي يك رئيس جمهور
نقش امام(ره) در تشكيل و حفظ شوراي نگهبان
اعتبار دادن نظارت شوراي نگهبان به انتخابات
تبديل نشدن اعتراض به قضاوت شورا، به زير سوال بردن شورا
سرافراز بودن شوراي نگهبان، با وجود تبليغات شديد دشمن
حافظ اسلام بودن شوراي نگهبان، دليل مخالفت با آن
تبدل راي شوراي نگهبان بر اساس ضوابط
توجه به شرايط زمان و مكان در ارائه نظر
حفظ استقلال و خلوص شوراي نگهبان
شوراي نگهبان يك مرجع علمي و تخصصي است نه سياسي
اجراي قانون، بدون ملاحظه اشخاص
جلوگيري از اهانت به شوراي نگهبان
شوراي نگهبان مورد بمباران تبليغاتي دشمن
شوراي نگهبان تضمين كننده قواي نظام
شوراي نگهبان مركز حياتي اداره و جهت گيري كشور
شوراي نگهبان؛ عماد ملت و مايه آرامش مومنين
تامين صحت نظام توسط شوراي نگهبان
شوراي نگهبان، مظهر و آينه اعتماد عمومي
شوراي نگهبان؛ چشم بيناي نظام براي انتخابات
علم به عدم صلاحيت براي رد صلاحيت كافي است
دقت در تاييد و رد صلاحيت ها
قانوني بودن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان
بهره گيري از نظرات شوراي نگهبان در مراحل تصويب طرح ها و لوايح
رد صلاحيت در مواردي كه علم به عدم صلاحيت وجود دارد
نتيجه حذف طراز اول در مشروطه
شوراي نگهبان، مطمئن ترين دستگاه نظام
عدم صلاحيت افراد داراي فساد مالي
شوراي نگهبان، مانع انحراف نظام از دين
لزوم اعتماد به اصول نظام جهت تصدي مناصب حكومتي
احراز صلاحيت ها با ديد صد در صد قانوني
پاسخ به شبهه دور
بررسي صلاحيت ها با توجه به كليه جوانب
تلاش براي برگزاري انتخابات اجر بسيار بالايي دارد
حفظ نعمت شوراي نگهبان
قانون بر مصلحت انديشي مقدم است
لزوم انجام پژوهش قبلی و عمیق بر دستور جلسات شورا
حفظ آبروي افراد رد صلاحيت شده
لزوم آشنايي با زبان قانون
معارضه با شوراي نگهبان، حركت در خط مخالفان طراز اول
لزوم تحمل سختي ها
امانت الهی بودن آراء مردم
حفظ حرمت و جايگاه شوراي نگهبان، توسط مسئولين
بيان استدلال در نظرات شورا
هتك حرمت شوراي نگهبان، خطايي بزرگ و غير قابل قبول
توجه به عدالت در قانونگذاري
معيار بودن قانون، در همه مراحل
ورود به اركان قدرت، هدف تبليغات عليه شوراي نگهبان
تضعيف نكردن شوراي نگهبان
حكيمانه بودن پيش بيني شوراي نگهبان
شوراي نگهبان تضمين كننده ارزش ها و اصول انقلاب
معيار قانون اساسي است
انتشار نظرات در بستر اينترنت و رايانه
لزوم تشكيل كميسيون هاي تخصصي
مقتدر بودن در نگهداري از اسلام
ايجاد يك روال اطلاع رساني منظم و مرتب
معمول بودن سازوكار احراز صلاحيت در دنيا
عدم تلقي دخالت شوراي نگهبان در همه امور
شبهه افكني در كار شوراي نگهبان، خواست دشمن
تدوين استدلال هاي شوراي نگهبان
عدم نفوذ و دخالت دیگران در روند انتخابات
شناساندن شوراي نگهبان به مردم
مقابله با نفوذ دنیاطلبان به قدرت
جلوگیری از نفوذ مقابله کنندگان با نظام به قدرت
جلوگیری از نفوذ افراد فاسد و فتنه‌گر به قدرت
اهمیت تفسیر قانون اساسی توسط شورای نگهبان
زير سوال نبردن شوراي نگهبان
لزوم تشکیل مرکز تحقیقات
سستي نكردن در اجراي احكام خدا
قرار نگرفتن تحت تاثير قدرت ها
جلوگيري از ورود بدخواهان به مجلس حق مردم است
نقش شوراي نگهبان در صدور اعتبار نامه نمايندگان مجلس
انتخاب دبير، قائم مقام و سخنگوي شوراي نگهبان
شورای نگهبان در قانون اساسی
تركيب، اوصاف و نحوه انتخاب اعضاي شوراي نگهبان
جنجال براي نفوذ
تضمين سلامت انتخابات توسط شوراي نگهبان
لزوم عمل به حكم خدا توسط شوراي نگهبان
سالروز تأسیس شوراي نگهبان
جايگاه منحصر به فرد شورای نگهبان در قانون اساسي
بی حیایی آمریکا
هشدارهاي انتخاباتي رهبر انقلاب
مهلت اعلام نظر شورای نگهبان
صلاحیت های شورای نگهبان
اعضای شورای نگهبان از ابتدا تاكنون
نهادهای ناظر بر انتخابات در ساير كشورها
نظارت بر انتخابات در ساير كشورها
نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات
شفافیت در انتخابات
شورای نگهبان؛ دیدبان همیشه بیدار
بيشتر
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.