فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 47 قانون اساسي
1393/10/6 شنبه

اصل چهل و هفتم:
مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم ‌است‌. ضوابط آن را قانون معين مي‌كند.

اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل چهل و هفتم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.