فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 71 قانون اساسي
1396/2/25 دوشنبه
 
اصل هفتاد و يكم:
مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند.
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل هفتاد و يكم
شرح مبسوط قانون اساسي
شرح اصل هفتاد و يكم قانون اساسي
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.