فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 40 قانون اساسي
1396/8/20 شنبه
 
اصل چهلم:

هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
دد

 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل چهلم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.