فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 34 قانون اساسي
1395/3/16 يكشنبه
 
اصل سي و چهارم:

دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
 
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل سي و چهارم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.