فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 25 قانون اساسي
1395/7/5 دوشنبه
 
اصل بيست و پنجم:

بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني ، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل بيست و پنجم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.