فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
اصل 9 قانون اساسي
1394/9/30 دوشنبه
اصل نهم:
در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت وتماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است . هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي ، فرهنگي ، اقتصادي ، نظامي وتماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.
 
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل نهم
تحليل مباني نظام جمهوري اسلامي ايران؛
 تحليل مباني اصل نهم قانون اساسي
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.