فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي؛ بررسي مفهوم «امنيت»
1396/7/30 يكشنبه
مقدمه:
فارغ از آنکه در اين مقام در پي پاسخي فلسفي به نوع تعامل انسان‏ در بستر اجتماعي و تأثير احساس امنيت در اين تعامل باشيم، تنها به اين نکته اشاره مي‏‌شود که انسان‏ها در طول تاريخ بشر در کنار يکديگر و در ساختاري اجتماعي زيسته‏‌اند و هر آن‏جا که ساختاري حاصل آيد، با مفهوم برتري و اقتدار توأمان خواهد شد؛ چرا که سلسله‏ مراتب موجود در ساختار، بنيان خود را از اقتدار موجود در آن مي‏‌گيرد. بر اين پايه هميشه تحصيل امنيت در ساختار اجتماعي دغدغه‌‏ي انسان‏ بوده و به بياني رساتر داشتن امنيت به نياز اجتماعي انسان تبديل شده است؛ نيازي که در راه حصول آن انسان‏ تا آن‏جا پيش رفته‏ که بخشي از حقوق خود را جهت پاسخ به آن ناديده انگاشته‏ است. با توجه به نگرش اسلامي نيز در آيات متعددي بر ضرورت وجود امنيت در زندگي اجتماعي تأکيد شده و بر همين اساس «امنيت نخستين و مهم‏ترين شرط يك زندگي سالم و اجتماعي است». در روايات اسلامي به امنيت به‌‏عنوان عاملي که وظيفه‏‌ي حکومت‏‌ها تأمين حداکثري آن است، اشاره شده است؛ اميرالمؤمنين (ع) فلسفه‏‌ي وجودي حكومت را فراهم ساختن امنيت ملي مي‏داند كه از هر طريقي (به‌‏وسيله‏‌ي نيروهاي مسلح) بايد تأمين شود. براساس مجموع آموزه‏‌هاي اسلامي مي‏توان در راستاي ضرورت وجود امنيت براي جامعه‏‌ي اسلامي دو اصل کلي زير را مورد توجه قرار داد: «1. ارزش امنيت و منزلت حافظان آن؛ 2. لزوم شدت عمل در برابر آرامش‏‌ستيزي و برهم زدن امنيت».اين دو اصل در کنار يکديگر جايگاه امنيت در زندگي اجتماعي را ايجاد کرده و از وجود آن صيانت خواهند کرد.

 
بيشتر
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.