فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
آشنایی با دادگاه قانون اساسی پادشاهی تایلند
1396/4/14 چهارشنبه
مقدمه:
جدیدترین قانون اساسی كشور پادشاهی تایلند در سال 2017 میلادی به تصویب رسیده كه حكومت پادشاهی مشروطه را در قالب یك نظام پارلمانی به رسمیت شناخته است. در این نظام سیاسی، پادشاه به طور موروثی تعیین شده و ریاست كشور را در اختیار دارد. ریاست دولت (قوه‌ی مجریه) نیز با نخست‌وزیر است كه با رأی اكثریت نسبی مجلس نمایندگان این كشور انتخاب شده و توسط پادشاه منصوب می‌شود.
دادگاه قانون اساسی تایلند، دادگاه مستقلی است كه برای نخستین بار به موجب قانون اساسی سال 1997 میلادی این كشور پیش‌بینی و ایجاد شد. این دادگاه با كودتای نظامی سال 2006 میلادی منحل شد و با تصویب قانون اساسی جدید این كشور در سال 2007 میلادی با تغییرات متعددی به طور مجدد تأسیس شد. در ادامه، پیرو یك كودتای نظامی در تاریخ 22 می ‌سال 2014 میلادی، بخش‌هايي از قانون اساسی پادشاهی تایلند مصوب سال 2007 میلادی نیز ملغی شد و یك سازمان نظامی موسوم به «شورای ملّی نظم و صلح»  اداره‌ی این كشور را پس از انحلال دولت و پارلمان در اختیار گرفت. البته دادگاه قانون اساسی تایلند جزء نهادهایی بود كه به موجب این كودتا منحل نشد و به فعالیت خود ادامه داد. شورا‌ی مزبور در 7 آگوست سال 2016 میلادی، پیش‌نویس قانون اساسی جدید این كشور را به رأی عمومی مردم گذاشت كه با رأی مثبت 62 درصد شركت‌كنندگان در یك همه‌پرسی مورد پذیرش قرار گرفت و در تاریخ 6 آوریل سال 2017 میلادی نیز توشیح شد.
مواد 200 تا 214 قانون اساسی تایلند مصوب سال 2017 میلادی به تبیین ساختار، كیفیت انتخاب و شرایط قضات و وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی اين كشور اختصاص دارد. البته در دیگر اصول قانون اساسی نیز به صلاحیت‌های این دادگاه عالی اشاره شده است. در ادامه، پس از اشاره به ساختار، شرایط عضویت، چگونگی تعیین و انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی تایلند، كارویژه‌های این دادگاه را بررسی خواهیم كرد.
 
فايل هاي مربوطه :
Gp960414-20.pdf1.18 MB
بيشتر
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.