فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
آشنايي با مفاهيم حقوق عمومي؛ بررسي مفهوم «عدالت»
1395/7/12 دوشنبه
چكيده:
تحقق عدالت در عرصه‌ي اجتماعي و زندگي بر مدار آن، همواره يكي از مهمترين آرمانهاي زندگي بشر بوده است. همه‌ي حكومت‌ها براي بقا و دوام حكمراني خويش نيازمند توجه به موضوع عدالت بوده‌اند و انديشه‌ها، اديان و مكاتب گوناگون نيز در پي تبيين و تفسير اين اصطلاح برآمده‌اند. اين در حالي است كه در طول تاريخ دانشمندان متعددي، در حوزه‌هاي معرفتي گوناگون، از زاويه‌ي ديد خويش به اين موضوع نگريسته و تعاريف و مباني متعدد و بعضا متفاوتي را براي آن بيان نموده‌اند. از همين رو مطالعه و بررسي مفهوم عدالت و يافتن مباني آن در حوزه‌ي حقوق عمومي امري ضروري تلقي مي‌گردد.
به نظر مي‌رسد مقصود از عدالت در حوزه‌ي حقوق عمومي اعطاي استحقاق‌هاي حقوقي به همه‌ي افراد صاحب حق است و بر اين اساس مفهوم عدالت از انصاف، قسط و مساوات بازشناخته مي شود. عدالت قابل تقسيم به عدالت در حوزه‌ي الهي و انساني است. عدالت اجتماعي ذيل مفهوم عدالت انساني قرار مي‌گيرد و به عدالت توزيعي يا معاوضي و عدالت جزايي تقسيم مي‌گردد. عدالت در انديشه‌ي فقهي و حقوقي داراي مباني متعددي است. عدالت در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران داراي جايگاه بسيار مهمي است و قانون اساسي ايران به لزوم رعايت عدالت در حوزه‌هاي گوناگون عدالت قضايي، عدالت اجرايي، عدالت اقتصادي و ... اشاره دارد.
واژگان كليدي: عدالت، عدالت ورزي، مساوات، قسط، حكومت اسلامي.
 
بيشتر
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.