فارسي
EN
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :

پرونده اصول قانون اساسی

اصل 55 قانون اساسي
1397/8/22 سه‌شنبه
اصل پنجاه و پنج:

ديوان محاسبات به كليه حساب هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف‌ رسيده باشد. ديوان محاسبات‌، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام‌ نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. اين گزارش ‌بايد در دسترس عموم گذاشته شود.

 
سلسله جلسات بازخواني مشروح مذاكرات مجلس
بررسي نهايي قانون اساسي سال 1358؛
بررسي اصل پنجاه و پنجم (موضوع جلسه پنجاه و دوم مشروح مذاکرات)
اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان
بررسي اصل پنجاه و پنجم
کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.