فارسي
EN

آموزش

کارگاه آموزشی «تفسير قانون اساسی جمهوري اسلامي ايران»
کارگاه آموزشی «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات؛ اصل چهارم قانون اساسی»
کارگاه آموزشی «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی»
کارگاه آموزشی «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیندها و رویه‌ها»
كارگاه آموزشي «آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور»
برگزاری نخستين دوره آموزشي پنج‌روزه با عنوان «مدرسه حقوق اساسي» توسط پژوهشکده شورای نگهبان با همكاري دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام )
رقابت علمی شبیه سازی شورای نگهبان
کارگاه آموزشی «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در پرتو نظرات شورای نگهبان»
کارگاه آموزشی «قوانين برنامه و بودجه در پرتو نظرات شوراي نگهبان»
کارگاه آموزشی «آشنايي با جايگاه و صلاحيت‌هاي قوه قضائيه در پرتو نظرات شوراي نگهبان»
کارگاه آموزشی «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیندها و رویه‌ها»
کارگاه آموزشی «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی»
كارگاه آموزشي «آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور»
کارگاه آموزشی «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
کارگاه آموزشی «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات؛ اصل چهارم قانون اساسی»
کارگاه آموزشی «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های رئيس جمهور در پرتو نظرات شورای نگهبان»
کارگاه آموزشی «آئين دادرسي كيفري(مصوب 1392) در پرتو نظرات شورای نگهبان»
کارگاه آموزشی «قانون مجازات اسلامي(مصوب 1392) در پرتو نظرات شورای نگهبان»
کارگاه آموزشی «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
کارگاه آموزشی «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی»
12345>>>

کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.