فارسي
EN

آموزش

كارگاه آموزشي «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی»
كارگاه آموزشي «نظرات شورای نگهبان در خصوص موافقت‌نامه‌های بین‌المللی»
كارگاه آموزشي «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی در پرتو نظرات شورای نگهبان»
كارگاه آموزشي «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرتو نظرات شورای نگهبان»
كارگاه آموزشي «آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور»
كارگاه آموزشي «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
كارگاه آموزشي «صلاحیت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی»
كارگاه آموزشي «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیندها و رویه‌ها»
كارگاه آموزشي قوانين برنامه و بودجه در پرتو نظرات شوراي نگهبان
كارگاه آموزشي آشنايي با جايگاه و صلاحیت های شورای عالی انقلاب فرهنگی در پرتو نظرات شورای نگهبان
كارگاه آموزشي آشنايي با جايگاه و صلاحیت های مجلس شورای اسلامی در پرتو نظرات شورای نگهبان
كارگاه آموزشي آشنايي با جايگاه شوراي نگهبان در نظام حقوقي كشور
كارگاه آموزشي آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر قوانين و مقررات؛ فرآيندها و رويه‌ها
كارگاه آموزشي نظارت شرعی بر قوانین و مقررات؛ (اصل چهارم قانون اساسی)
كارگاه آموزشي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات؛ مباني نظري و رويه‌ عملي
كارگاه آموزشي «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات؛ (اصل چهارم قانون اساسی)»
كارگاه آموزشي «صلاحيت شوراي نگهبان در تفسير قانون اساسي»
كارگاه آموزشي «آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
كارگاه آموزشي «نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات؛ مباني نظري و رويه‌ عملي»
123>>>

کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.