فارسي
EN

آموزش

کارگاه آموزشی «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های رئيس جمهور در پرتو نظرات شورای نگهبان»
کارگاه آموزشی «آئين دادرسي كيفري(مصوب 1392) در پرتو نظرات شورای نگهبان»
کارگاه آموزشی «قانون مجازات اسلامي(مصوب 1392) در پرتو نظرات شورای نگهبان»
کارگاه آموزشی «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
کارگاه آموزشی «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی»
كارگاه آموزشي «آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور»
کارگاه آموزشی «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیندها و رویه‌ها»
کارگاه آموزشی «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات؛ اصل چهارم قانون اساسی»
كارگاه آموزشي «آشنایی با جایگاه شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور»
کارگاه آموزشی «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های رهبری در پرتو نظرات شورای نگهبان»
کارگاه آموزشی «آشنايي با نظام‌هاي انتخاباتي(با تأکید بر نظام انتخاباتی ایران)»
کارگاه آموزشی «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
کارگاه آموزشی «نظارت شورای نگهبان بر قوانین و مقررات؛ فرآیندها و رویه‌ها»
کارگاه آموزشی « نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی»
کارگاه آموزشی «آشنایی با جایگاه و صلاحیت های دیوان عدالت اداری در پرتو نظرات شوراي نگهبان»
کارگاه آموزشی «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات؛ اصل چهارم قانون اساسی»
كارگاه آموزشي «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ مبانی نظری و رویه عملی»
كارگاه آموزشي «نظرات شورای نگهبان در خصوص موافقت‌نامه‌های بین‌المللی»
كارگاه آموزشي «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی در پرتو نظرات شورای نگهبان»
كارگاه آموزشي «آشنایی با جایگاه و صلاحیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرتو نظرات شورای نگهبان»
1234>>>

کلیه ی حقوق متعلق به سایت پژوهشکده شورای نگهبان می باشد.