امروز:
چهارشنبه 9 مهر 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
انتشارات
1392/11/28 دوشنبهخريد كتابکتاب «مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات دوره ششم مجلس (خرداد 1379 تا خرداد 1383)»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «مجموعه نظرات شوراي نگهبان در مورد مصوبات دوره ششم مجلس (خرداد 1379 تا خرداد 1383)» را منتشر كرد.
اين مجموعه حاوي نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات دوره ششم مجلس شوراي اسلامي است. فهرست مصوباتي كه بدون هيچگونه ابهام و ايرادي مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته، در ابتداي كتاب آمده و در ادامه به مصوباتي اشاره شده كه توسط شوراي نگهبان مورد ايراد واقع شده و به تفكيك هر مصوبه، متن مواد مورد ايراد به همراه نظر شوراي نگهبان و اصلاحاتي كه احتمالاً‌ مجلس در اين خصوص انجام داده يا نظراتي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام راجع به آن مصوبات ارائه كرده، آمده است.
 
فهرست انتشاراتدر انبار موجود است
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده