امروز:
چهارشنبه 9 مهر 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
انتشارات
1392/6/26 سه‌شنبهخريد كتابکتاب «مباني آراء و نظرات شوراي نگهبان مستنبط از مشروح مذاكرات سال 1387»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «مباني آراء و نظرات شوراي نگهبان مستنبط از مشروح مذاكرات سال 1387» را منتشر كرد.
اين كتاب اولين مجلد از  مجموعه «مباني آراء و نظرات شوراي نگهبان» است. در اين مجموعه، بر اساس مشروح مذاكرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامي در سال 1387، استدلال‌هايي كه اعضاي شوراي نگهبان در خصوص موضوعات مطرح در شورا داشته‌اند استخراج شده و به تفكيك ديدگاه‌هاي موافق و مخالف و بدون ذكر اسامي، دسته‌بندي و ارائه گرديده است.
 
فهرست انتشاراتدر انبار موجود است
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده