امروز:
چهارشنبه 9 مهر 1399  
انتشارات
آموزش
ارتباط با مخاطبین
انتشارات
1392/6/26 سه‌شنبهخريد كتابکتاب «دادرسي اساسي در جمهوري اسلامي ايران (نظرات موضوعي شوراي نگهبان 1389-1359)»
انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان كتاب «دادرسي اساسي در جمهوري اسلامي ايران (نظرات موضوعي شوراي نگهبان 1389-1359)» را منتشر كرد.
اين كتاب برمبناي اصول قانون اساسي تنظيم  شده و در ذيل هر اصل نظراتي كه شوراي نگهبان به استناد آن اصل داده، اعم از نظرات تفسيري، مشورتي و نظراتي كه در خصوص مصوبات مجلس، آمده است. متن مواد قانوني كه شورا به آن ايراد وارد كرده نيز در هر قسمت ذكر شده است.
 
فهرست انتشاراتدر انبار موجود است
نظرات شورا
فصلنامه
همایش ها
مشخصات اعضاء شورا
کانال رسمی پژوهشکده